"Besyv"

Ja, mange husker vores sociale samvær på skolen - uden indlæring, men temaet: vær sammen om fælles aktivitet !
For os drenge fra 7A (1957-1967) havde vi en helt særlig sammenkomst

Alle var i højt humør, når vi samledes i 7. klasse til hygge og fællesskab i vores skydeklub.
Hver især havde deres eget våbenskjold og aftenens højdepunkt var fugleskydningen.
En fugl med lys og lyd, som Torsten med stor fantasi og dygtighed havde lavet.
Selv var jeg udnævnt til ceremonimester og havde lavet en ceremonistav af kosteskaft påklistret diverse mærkater + bånd og ikke mindst klokker, som man bruger til undulater i bur for ligesom at give den rette stemning, når kosteskaftet blev banket i gulvet.
Herefter gik man rundt og så de mange fantasifulde våbenskjolde og så var det tid til skydningen og udnævnelse af aftenens fuglekonge eller "overbroder".
Til slut den overdådige skydemiddag med pølser og sodavand.
En dejlig oplevelse i stærk kontrast til datidens forestilling om skolers disciplin og læren udenad.

PS  ! Håber ikke jeg bliver straffet nu da jeg her næsten 60 år efter klubbens oprettelse røber hemmeligheden for andre jfr. vedtægternes § 1


Tommy

her er de så - de officielle love og regler for klubben