Månedens lærer i maj 2015 er Frk. Lykkegaard
 

Foto modtaget af Ditte Nielsen årg 1963

som bl.a. skriver:

 

Jeg startede i Bispebjerg skole i august 1963. Jeg havde hørt fra min søster, som gik et par klasser over mig, at spanskrøret netop  var blevet afskaffet, så jeg ikke behøvede at være bange for det. Men hun havde med egne øjne set det stå ved inspektørens skrivebord på kontoret. Således beroliget gik jeg glad afsted til min første skoledag.

  Ditte - første skoledag

Husker du mig så vil jeg gerne kontaktes

Ditte Nielsen <ditte.it@gmail.com>

 Klassen hed 1. Y. Vi fik en ældre lærer der hed Hr. Thomassen. Men han stoppede allerede efter et par måneder.

Så fik vi Frøken Inger Lykkegård! Hun var en ældre dame, lille og trivelig med knold i nakken. Hun indførte streng diciplin.  Hun var  et interessant menneske. Hun havde været kristen missionær  i Kina, og kunne derfor kinesisk. Hun havde viet sit liv til Kristendommen, og havde hverken haft mand eller fået børn.  Særlig rar var hun ikke. Men hun kunne fortælle historier! Bibleshistorier! Det foregik ved at hun inden timens begyndelse,  havde dekoreret tavlen med flotte tegninger i kulørt tavlekridt, forestillende motiver fra den historie hun nu skulle fortælle. Hun fortale levende og inderligt, og gjorde meget ud af at drøfte historiernes pointe og morale. Vi blev således grundigt undervist i Kristendommen. Hver dag fik vi salmevers for, som vi skulle lære udenad. Næste dag skulle vi så, på skift, rejse os ved pulten og recitere et vers af den pågældende salme.  Salmerne og det mærkelige sprog i dem, samt pointerne og moralerne blev også grundigt gennemgået og diskuteret. 

Hun var selv meget umusikalsk, så hun havde et problem når hun skulle lære os melodierne. Da jeg er musikalsk og havde en god stemme, blev jeg hendes hjælper, hvad det angik. Hun startede med at synge salmen på sin egen ubehjælpsomme facon, og jeg descifrerede så melodien og sjussede mig til hvordan den rigtigt skulle lyde. Somme tider, hvis man var artig, fik man lov til at følge med hende ned i skolens kælder og hente et lille hånddrevet  orgel, som hun ubehjælpsomt spillede på. En af eleverne fra klassen blev så udvalgt til at pumpe orglet mens hun spillede.

I kælderen fandtes også store kasser med fotostater, med billeder fra bibelen. Disse billeder var fantastiske. F.eks husker jeg et billede, forestillende Jesus på korset, med en fantastisk himmel der åbnede sig bag ham.

Når hun havde fortalt en bibels historie, skulle vi alle tegne motiver fra den. Så fik vi farver og papir udleveret, og vi sad alle tavse og fordybede , mens hun gik rundt langs med stolerækkerne og inspicerede vores arbejde. Bagefter udvalgte hun  de tegninger hun syntes var de flotteste, og viste dem fra kateteret, hvor den elev, som havde tegnet tegningen, skulle stå og redegøre for motivet.

Hver morgen havde vi morgenbøn og salmesang.  Jeg husker at jeg en dag, gennem den lille rude i døren, så tandlægerne vente udenfor med deres Flour, til vi var færdige med ritualet. Jeg husker at de stod og små-fnisede.

Ud over salmesang, lærte vi også vores fædrelands-sange, og  Lykkegård tegnede også disse på tavlen, med sit flotte farvekridt. Og hun fortalte med fynd om Danmarks glorværdige historie, om riddere og korstoge, om kæmpehøje og oldtid. Det var meget spændende.

Der var rigtig megen udenadslære, og jeg husker hvordan vi i kor skulle recitere eller stave, ja endog fremsige tabeller og regnestykker.

Vi fik rigeligt af hjemmearbejde, og ve os, hvis vi ikke havde lavet det. Hun slog os over håndryggen med en lineal, hvis vi var ulydige og ikke havde lavet vores lektier.

Vi blev også opdraget til at være høflige og respektfulde overfor voksne. Hver gang en voksen, en lærer, eller en anden voksen person, kom ind i klasseværelset, skulle vi prompte rejse os, og stå ret ved vores pulte.

De første år var hun vores klasselærer, og underviste os i dansk og regning og Kristendom. Men i 3. Og 4. Klasse havde vi hende i alle fag, og ofte lærte hun os bibels historie selv om der stod noget andet på skemaet. Det blev mine forældre utilfredse med, og derfor flyttede de mig til Holbergskolen i 5 .klasse. Her skiltes frk Lykkegårds og mine veje. Idag er jeg egentlig ked af, at jeg skiftede skole. For hun var en fantastisk lærer, og jeg skal love for, at jeg kan min bibles historie den dag idag. Og det er jeg glad for.

Comments

05.09.2015 01:02

Jeanne Knudsen

Frk. Lykkegård var også min regnelære, og hun var et nederdrægtigt menneske. Jeg har kun fået en eftersidning i min skoletid, og det var af hende.

Seneste kommentarer

04.12 | 23:33

I 1 række ved siden af Inge sidder Mette. Jeg er selv i 2.række mellem Maybritt Jansen ( min bedste veninde) og Majbrit Alsing. Birgit Sølling Andersen, nu Olsen

09.11 | 18:03

Hej Tommy
Hyggeligt at hjemmesiden stadig eksisterer
Ærgerligt at alle de fotos, der hørte til mit indlæg er væk. Tak fordi du stadig hilder gang i alle minderne. Jeg er efterhånden fyldt 88 år🙋‍♀️

08.11 | 16:35

Det er fru Blell det står på den anden side og min søster Lykke Susanne Hansen der står helt øverst i højre side oven over fru Sand

24.10 | 16:24

Hej. HAUGLAND (var nordmand og flittig ryger) havde jeg i gymnastik og dem som ikke kunne risikerede at få et frimærke med flad hånd på ryggen. Har aldrig hørt om Kruse, ligeså !

Del siden