Konfirmation

ja, hvem husker ikke denne minderige dag med efterfølgend blå mandag.

Måneder med konfirmationsforberedelse - "gå til præst", som det hed dengang. Hvad tøj, skal jeg have på selve dagen og "blå mandag" ? Hvilke gaver ønsker jeg mig og hvem skal med til festen og hvor ?

Rigtig mange spørgsmål, som pludselig besvares med selve konfirmationen i kirken og lykønskninger samt mange telegrammer fra venner og slægtninge.

Stor middag og mange taler om voksenliv og så spændingen, når gaverne pakkes ud. En rar familiedag er slut og snart venter "blå mandag" formentlig med en tur i Tivoli.

Et varigt minde står klart i årene fremover !

Meen tiderne ændrer sig. Flere fejrer non-konfirmation og f.eks. i København er det kun ca 40% af de unge som konfirmeres.

Ialt blev der konfirmeret ca 47.000 i 2018

Her forsiden af et telegram fra 60'erne. Motivet...gæt selv !

 

 Her er så Tagensbo kirke

 Og samme sted - et konfirmationshold 1964

 

 

Flemming Ovesen årg. 1957 har for længe siden sendt os dette foto af de kommende konfirmander i 1964.

Det er pastor Fenger i midten og af andre på billedet ses Ebbe Hansen, Ebbe Henningsen, Flemming Ovesen og Kurt Kristensen.

Måske kan du supplere med flere navne ?

 

 Herunder fra Skolens blad 1963/64 om konfirmationsforberedelse

 

 

redigeret 11.05.2018

En katekismus er en kort indføring i de centrale elementer i den kristne tro og praksis. Den er ofte i bogform, men i dagens digitale verden findes den altså også på internettet.

En katekismus skal være enkel og klar i sin form, da den er baggrunden for den kristne børnelærdom.

Luthers Lille Katekismus
Den mest kendte katekismus i vores del af verden er Luthers Lille Katekismus, der udkom første gang i 1529. Den er en af grundstenene i den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Luthers Lille Katekismus indeholder spørgsmål og svar om: De ti bud, trosbekendelsen, Fadervor, dåben, skriftemålet og nadveren. Centrale punkter i den protestantiske tro. Luther byggede sin katekismus op som spørgsmål og svar.

 

Foto taget af redaktøren på Holbæk bymuseum

 

 

 

Her så et udsnit af konfrimationsgaver fra 1930-1959

 

BEMÆRK.....mere stof til denne side på vej (10.maj 2017)