Måske har du et minde om Gabriel Jensens Ferieudflugter ?

HUSK BADETØJET !!!!!!

 

udklip fra BT 26. juni 1979 - privat samling Tommy-medredaktør

Det hele startede i 1901.

I starten indgik også læring sammen med aktiviteterne, men senere var konceptet:

"Stenbroens" børn skulle lege og opleve i sommerferien !

Man fik udleveret et GJF-kort på skolen inden ferien startede evt. afhente på GJF's kontor og kunne så via aviserne følge forskellige udflugter til Furesøbadet, stranden ved Charlottenlund, Tivoli, en brandstation, ZOO, Carlsberg, havnerundfart, Sveriges bådene mm. Her kunne man så se sit nummer i avisen og møde op på angivet sted.Når dagen så var sluttet efter hyggeligt samvær med andre børn råbte man et 3 foldigt leve Gabriel Jensen.

Idag tilmelder man sig via internettet og aktiviteterne har markant ændret sig som f.eks.:

Computercamp, kajak, BMX, teater, musik, billedskole, håndbold, natur, således at der udover samværet med andre indgår læring i aktiviteterne.

Her er så lidt historie fra begyndelsen.......

GJF’s første 25 år

Udsnit af historik fra GJF.dk

 

Formålet med “Gabriel Jensens Ferieudflugter” er at skaffe københavnske skolebørn, der ikke på anden måde kommer på landet i sommerferien, lejlighed til udflugter i det fri. Efter disse retningslinier har GJF virket siden 1901, og det er således 100 år siden, at den første lille spire viste sig.

Det blev så til en gren af hovedstadens ferieliv, som kendes af enhver københavner.

Hvoraf navnet Gabriel Jensens Ferieudflugter? Ja, hvis man gransker i tilgængelige arkiver, viser det sig, at den der satte det hele  i gang, var daværende skoleinspektør ved Istedgades Friskole eller Skolen på Enghave Plads, Sofus Bagger. Skolen lå i et af Københavns fattigste arbejderkvarterer, hvor børnene ofte ‘hang’ i kælderhalse og på trappeopgange eller lavede gale streger på gaden.

 

 

Sofus Bagger, forstander ved Friskolen i Istedgade, nu Tove Ditlevsens Skole.

Disse tilstande anså Sofus Bagger og den kreds af børnevenner, der samledes omkring ham, for uforsvarlige, og med den betydelige sociale og pædagogiske indsigt of forståelse, Sofus Bagger havde, var det klart, at noget måtte ske.

Man begyndte småt i 1901 med at lave friluftslege og foretage småudflugter til byens vestlige udkant. Dette arbejde vandt forståelse i vide kredse, både hos pædagoger, kommunalpolitikere og hos vælgerforeningen på Vesterbro.

Derfor kunne det lykkes i oktober 1905 at danne en forening, som man gav navnet Vesterbro Friluftsforening.

Foreningens formål var “at give de mange børn og unge mennesker på Vesterbro lejlighed til nyttig og munter beskæftigelse og derved drage dem bort fra gaderne og kælderhalsenes dårlige luft og lys og gadens mange fristelser ud til skolehavegerning, leg og boldspil i fri luft”.

 

Gabriel Jensen, kommunelærer ved Enghavevejens Skole.

I 1908 kom daværende kommunelærer ved Enghavevejens Skole, Gabriel Jensen ind i ledelsen af Vesterbro Friluftsforening.

Gabriel Jensen havde andre tanker med udflugterne. For ham gjaldt det først og fremmest at skaffe børnene underholdning på turene.

Han udvidede turenes omfang, så de i begyndelsen gik til Damhussøen, Charlottenlund, Skodsborg og Jægerspris. Senere vovede man sig længere væk. Helsingør og Malmå med Dampskibsselskabet Øresund og til Hillerød og Roskilde med DSB.

Lige til sin død i 1924 ledede Gabriel Jensen sådanne udflugter. Og tusinder og atter tusinder af ‘ferieløse’ københavnerbørn har fået muntre oplevelser i sunde omgivelse under hans lederskab.

Efter hans død var medarbejderne med Sofus Bagger i spidsen enige om, at arbejdet burde fortsættes under hans navn og i hans ånd. Derfor dannede man 3. juni 1925 en komité, som sattte Gabriel Jensen et varigt minde ved at kalde institutionen ‘Gabriel Jensens Ferieudflugter’.

Lidt fra min egen oplevelse om GJF:

Fulgte ofte med i BT, da jeg gik i skole og så annoncen om GJF på de sidste sider i avisen.

Jeg og nogle kammerater tog ofte cyklen til "fluepapiret" ved fortet i Charlottenlund  for at bade og oplevede ofte en stor flok børn med en lærer eller lærerstuderende i spidsen fra Gabriel Jensens Ferieudflugter. Navnet "fluepapiret" skyldes det mylder af mennesker, som indtog den iøvrigt glimrende badestrand.

Artikel og egen beretning

Tommy - medredaktør

 

IGEN, IGEN.......

Kom med din beretning om GJF - send en mail til redaktørerne eller skriv i kommentarfelt eller gæstebog !