KØBENHAVNSKE STORMAGASINER.

Vil du dyrke dit shopping-gen FØR som NU ?

Vi ser tilbage på stormagasinerne i København og  2 står stadigvæk tilbage i moderne tilsnit.

Tag elevatoren...elevatorføreren guider dig på vej: "
1. sal her finder De dametøj, sko og handsker".

Ja, sådan kunne det lyde i nogle af stormagasinerne engang.


Din historie ???

Hvorfor ikke !
Kort som lang...............

Her på siden vil vil skrive om DE KØBENHAVNSKE STORMAGASINER både dem, der var, og dem, der stadig eksisterer.

 

 ILLUM, Daells Varehus, Havemann, Anva, Magasin, Crome & Goldschmidt samt Fonnesbech

 

fra Wikipedia.dk:

Daells Varehus – i folkemunde kaldet Dalle Valle – var et stormagasin, der lå i Nørregade i Indre By i København, og fra 30. januar 1985 også i Ryesgade 18-20 i Århus Centrum.

Firmaet blev officielt stiftet 12. januar 1910 af brødrene Christen og P.M. Daell som et postordrefirma. Det første katalog udkom i 1911, og i 1912 åbnede forretningen i Nørregade. I 1924 begyndte selskabet at opkøbe naboejendommene, og arkitekten Vilhelm Lauritzen fik til opgave at bygge dem sammen og skabe en helhed. Den karakteristiske bygning i funkisstil slog dørene op i 1933. Bygningen er i dag vurderet som bevaringsværdig. Bygningen er på 17.000 m².

Selskabet var ejet af Daell-familien frem til 1992, hvor det efter en familiefejde blev solgt til PKA og Kommunernes Pensionskasse.

Varerne var billige, og i perioder var over hver anden husstand faste modtagere af postordrekataloget. De gamle postordrekataloger bliver stadig brugt af filmfolk, når de skal have et indtryk af, hvilket tøj folk gik med i en bestemt periode. Varehuset havde sin storhedstid i 1970'erne, hvorefter det begyndte at gå ned ad bakke. Pga. svigtende salg og manglende held med at finde nye investorer valgte man at lukke varehuset, inden konkursen indtraf, og 31. marts 1999 holdt Daells Varehus åbent for sidste gang.

Bygningen i Nørregade rummer i dag Hotel Sankt Petri. Før hotellet flyttede ind, blev bygningens indre totalrenoveret, og facaden blev ændret fra bleggul til den oprindelige dybrøde farve. Desuden rummer bygningen en Netto-butik, der dog har indgang fra Fiolstræde. Ud mod Nørregade lå tidligere en møbelbutik, men denne er nu lukket.

fra Wikipedia.dk

Havemanns Magasin A/S var et stormagasinVesterbrogade 74-76 på Vesterbro i København.

Stormagasinet blev grundlagt i 1888 un­der navnet Magasin du Nord, Vesterbro Afde­ling. I 1898 ansattes Johan Havemann (1870-1944) som forretningsbestyrer, og i 1919 overtog han virksomheden for egen regning. Johan Havemann drev sin forretning godt frem. I 193840 foretog han en storstilet udvidelse og ombygning ved arkitekterne Henning Ortmann og Viggo Berner Nielsen og skabte derved et nyt og moderne stormagasin i funktionalistisk ånd. Omdannelsen kostede omkring 2,5 mio. kroner. Stormagasinet havde 50 afdelinger og et personale på over 500 personer. Forretningen fik samtidig navneforandring til Havemanns Magasin (bygningen rummer i dag Føtex).

I 1942 blev magasinet omdannet til aktieselskab. Johan Havemann blev i 1944 myrdet som offer for clearingmord, og sønnerne Johan G. Havemann (1910-1998) og Axel Havemann (1899-?) tog over sammen med Einar Jensen (1891-?).

Havemanns Magasin trådte i likvidation i 1975.[1]

 

 

fra FDB.dk

ANVA var et selvstændigt andelsselskab etableret i København i 1950 af HB (Hovedstadens Brugsforening)og FDB i fællesskab. Et Andelsvarehus, der skulle være brugsforeningsbevægelsens modstykke til Illum og Magasin med den særfunktion, at Brugsforeninger kunne henvise medlemmer med ønsker om særlige udvalgsvarer til at købe dem der. Der blev åbnet ANVA varehuse i flere danske provinsbyer.

fra Wikipedia.dk

I København åbnede i 1957 et Anva-varehus i en nyopført bygning på den grund ved Axeltorv, hvor det tidligere forlystelsesetablissement National Scala havde ligget. I 1963 købte Anva Cirkusbygningen, men varehusets udvidelsesplaner mødte stor folkelig modstand, og Cirkusbygningen solgtes i 1974 til Københavns Kommune. I 1987 lukkede Anva, og i 1989 åbnede Scala efter en gennemgribende ombygning. Bygningen blev nedrevet i 2012.

 fra Wikipedia.dk

Firmaets rødder går tilbage til 1868, hvor Theodor Wessel og Emil Vett åbnede en manufakturforretning i Aarhus under navnet Emil Vett & Co. Forretningen blev hurtigt en succes og flyttede 1871 til Immervad, hvor den stadig har til huse.

I 1870 åbnede selskabet forretning i København i lejede lokaler på det daværende Hotel du Nord, der var et af datidens fineste hoteller, og hvor bl.a. H.C. Andersen havde boet i årene 1838-47. I de følgende år lejede selskabet mere og mere af hotellet, og i 1879 tog selskabets afdelinger i hele landet det fælles navn Magasin du Nord, afledt af navnet på det københavnske hotel. Ude på Ydre Nørrebro grundlagde de to driftige herrer i 1876 et væveri, Vett, Wessel & Fiala, som i 1887 blev viderført som dampvæveri og møbelstoffabrik i nye bygninger i Landskronagade på Ydre Østerbro. Fabrikken var tegnet af Johan Schrøder & Georg Wittrock og er siden nedrevet.

I 1889 havde Magasin overtaget hele hotellet. I 1893-94 blev det gamle hotel og Hambros gård revet ned, og den nuværende bygning opførtes i fransk nyrenæssancestil ved arkitekterne Henri Glæsel og Albert Jensen. Murermester var Olaus Mynster. På Magasins grund lå der et borgtårn kaldet Kringlen før biskop Absalon rejste sin borg. [2]

Selskabet åbnede filialer landet over. I 1892 var der 50 filialer, og i 1906 var tallet vokset til 98. Desuden åbnedes i 1911 varehuset Th. Wessel & Vett i Malmø. I 1950'erne skiftede selskabet dog strategi og satsede fremover på få store forretninger frem for mange små. I dag er der således kun fem afdelinger tilbage.

Selskabet børsnoteredes i 1952.

I 1991 købte Magasin konkurrenten IllumStrøget i København, og i 2003 blev 80% heraf solgt til investeringsselskabet Merrill Lynch.

Frem til midten af 1990'erne var selskabet kontrolleret af Emil Vetts efterkommere via Magasin du Nords Fond, og helt frem til 2004 var Vetts oldebarn, baron Ebbe Wedell-Wedellsborg og dennes søn, baron Ditlev Wedell-Wedellsborg repræsenteret i selskabets bestyrelse.

Efter en årrække med underskud var Magasin i økonomiske vanskeligheder. Den største aktionær, Jyske Bank, ønskede ikke at bidrage økonomisk, og familiefonden havde ingen penge. De to storaktionærer lagde i 1999 en handlingsplan, der skulle skaffe kontrollen over selskabet tilbage til familien og finde en køber til bankens ejerandel. For at reducere sin gæld begyndte selskabet i 2001 at skille sig af med en række investeringsejendomme, og i 2004 blev de ejendomme, hvor afdelingerne på Kongens Nytorv og i Lyngby havde til huse, solgt til hhv. Jyske Bank og HSH Nordbank for knap 1,5 milliard kroner, og i stedet blev der indgået leasingaftaler med tilbagekøbsret (en såkaldt sale and lease back-aftale).[3] Også afdelingen i Aalborg, som længe havde kørt med underskud, blev lukket i 2004.

Familien nåede ikke at genvinde kontrollen, men i november 2004 blev koncernen solgt til et islandsk køberkonsortium, M-Holding, med selskabet Baugur Group i spidsen. I den forbindelse købte Magasin ejendommen på Kongens Nytorv tilbage, og Magasin du Nords Fond blev som del af handelen medejer heraf. I den forbindelse beskyldte en række småaktionærer, hvis aktier blev tvangsindløst, fonden for at have solgt aktierne til for lav en pris mod til gengæld at blive delejer af ejendommen. I 2006 blev ejendommene i Lyngby, Odense og Aarhus samt Illum-ejendommen købt af ejendomsselskabet Atlas Ejendomme (senere fusioneret under navnet Landic Property[4]) for 3 milliarder kroner.[5]

I september 2007 blev det offentliggjort, at Magasin lukker Mad & Vin i Aarhus og Odense i april 2008, og at supermarkederne erstattes af Irma-butikker. Supermarkederne i Lyngby og på Kongens Nytorv videreføres. I slutningen af 2009 lancerede Magasin du Nord en onlinebutik.[6]

I februar 2009 gik Baugur Group i betalingsstandsning, og M-Holding blev overtaget af investeringsbanken Straumur. Senere samme år indgik banken et joint venture med den pakistanske storinvestor Alshair Fiyaz under navnet Solstra Holding, der købte ejendommene tilbage fra Landic Property.[7][8] I november 2009 blev Magasin købt af den britiske stormagasinkæde Debenhams for 101 millioner kroner,[9] mens Solstra beholdt ejerskabet af Illum samt de ejendomme, der huser stormagasinerne. I maj 2010 blev Fiyaz eneejer af Solstra, som i december 2010 i årets største danske ejendomshandel frasolgte Magasin-ejendommene i Lyngby, Odense og Aarhus til ATP og PensionDanmark for anslået 1,5 milliard kroner.[10] Ejendommen på Kongens Nytorv ejes fortsat af Solstra.I 2012 begyndte Magasin at forhandle med Aalborg Kommune, om at få lov til at bygge et nyt 2 etagers stormagasin på Budolfi Plads i centrum af Aalborg med tilhørende parkeringskælder med plads til 500 biler, dette er 80 mere end der kan holde på pladsen i dag.

fra Wikipedia.dk

Crome & Goldschmidt var en dansk tekstilvirksomhed og et kendt stormagasin.

August Crome og Moritz Goldschmidt indledte et kompagniskab om et stormagasin i 1860 i beskedne lokaler i Antonigade i København.[1] Inden da havde Goldschmidt i adskillige år drevet et possementmageri i Horsens, hvor der blev fremstillet snore, borter, nåle og knapper. Virksomheden gik dog trægt. Crome havde tidligere arbejdet som både tobaksfabrikant og købmand i samme by.

Crome og Goldschmidt fik, samme år som de indgik partnerskab, lov til at gøre brug af de arbejdsdygtige mænd i det relativt nybyggede Horsens Straffeanstalt. I de første år var fabrikken placeret inden for tugthusets mure, hvor der blev produceret bomuldsklæder og tilbehør som lærred, nåle og knapper. I 1865 rykkede en del af produktionen til større og nybyggede lokaler på Fabrikvej. Ved samme lejlighed begyndte man at ansætte lønnede arbejdere.

Crome og Goldschmidt åbnede i 1881 en fabrik i Ribe, samt adskillige tugthusudsalg rundt om i Danmark og i 1905 beskæftigede virksomheden ca. 1.000 personer. I 1884 blev ejendommen mellem Antonigade, Kristen Bernikows Gade og Østergade erhvervet til stormagasinet. I 1927 kunne firmaet her fremvise Danmarks første rulletrappe.

Den verdensomspændende krise i 1920'erne var dog alvorlig for virksomheden, og i 1930 blev alle medarbejdere afskediget. Virksomheden kom dog oven på igen for en tid, og særligt magasinet på Strøget (Østergade 32/Kristen Bernikows Gade) i København blev firmaets flagskib. Odense-afdelingen lå i 1950'erne i Vestergade 25. Men 10. februar 1971 måtte ledelsen erkende, at der var for mange stormagasiner i Danmark; særligt i København. Firmaet standsede 1. marts salget og sluttedes sammen med Illum under navnet: Illum/Crome & Goldschmidt. Siden forsvandt navnet helt.

I en kendt reklamefilm for firmaet fra 1957 afprøver Dirch Passer og Kjeld Petersen herrekonfektion. Filmen er instrueret af Erik Dibbern, Nordisk Film.

Fonnesbech

Det fornemme Damernes Magasin

 

ANDERS FONNESBECH  Sen.

Modemagasin, er grundlagt 1847 som blandet Manufakturforretning af A. Fonnesbech (f. 1821, D 1887). Hans Søn Anders Fonnesbech (f. 1852), der i 1877 var indtrådt i Forretningen og i 1882 var blevet Associé, overtog den som Eneindehaver ved Faderens Død; i 1895 indtrådte en yngre Broder, Johan Fonnesbech (1866) som Medindehaver. I Årenes Løb er Forretningen gået over til at blive et Damemagasin.

Adresse: Østergade 41, 45 & 47, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. FONNESBECH DAMERNES MAGASIN A/S

"Fonnesbech i Østergade, hvor FONAs butik lå, var et fornemt stormagasin med de allerfineste handsker og undertøj, som man ønskede sig til jul og fødselsdag. Vinduerne var æstetisk enkle og meget smukke. Når man kom ind ad glasdørene, hvor der stod en fin uniformsklædt herre, som lukkede døren op for en, var der en forhal med hvide marmorfliser på gulvet og en lille trappe i hele forhallens bredde, også i marmor og med to gelændere i sort, der delte trappen op i tre dele.

Damerne, der ekspederede var meget elegante, så vidt jeg husker i sorte nederdele og hvide skjortebluser, med fine frisurer og makeup og med diskrete dyre smykker. Det var virkelig overklassen og de mest velhavende danskere, der handlede i det stormagasin."
Alice Bryrup Heje, f. 1936. Fonnesbech - Damernes Magasin lukkede i 1971.
 
 
Fonnesbech har pustet liv i de gamle klude og genopliver det gamle stormagasinsmærke med præsentationen af en helt ny kollektion.

04.08.2014 | Modeuge Navne Strategi | af Pernille Louise Rosenkilde

Tip

Blandt de debuterende danske mærker ved denne sommers Copenhagen Fashion Week finder man Fonnesbech, der – selvom det lanceres som et helt nyt brand – bygger på traditionen og historien fra det nu hedengangne københavnske stormagasin Fonnesbech.

Det eksklusive stormagasin Fonnesbech har rødder helt tilbage til 1847, hvor stormagasinet, ud over sit eget in-house mærke i samme navn, solgte dyrt og eksklusivt dametøj fra blandt andre Christian Dior, Lanvin og Balenciaga frem til det lukkede i 1970’erne.

Men nu har Celina Fonnesbech, der er sjette generation af Fonnesbech-familien, i samarbejde med designer Mette Julie Bundgaard-Nielsen valgt at puste nyt liv i det gamle mærke.

At forene det gamle med det nye

For både Celina Fonnesbech og Mette Julie Bundgaard-Nielsen har det været vigtigt at bevare de gamle værdier fra Fonnesbech og i samme åndedrag bringe det helt ind i 2014.

”Det er spændende, hvordan man kan få den gamle signatur i Fonnesbech indkørt i en moderne tid, hvor vi kan bibeholde de gamle værdier men stadig være oppe i tiden. Det gamle er en platform for den nye signatur,” fortæller Celina Fonnesbech.

FashionForum besøger det nye mærke i den gamle restaurant i de originale Fonnesbech-lokaler i København, hvor kaffen bliver drukket af de originale Fonnesbech-kopper, og rummet emmer af historie og elegance. Designeren Mette Julie Bundgaard-Nielsen tilføjer, at det har været interessant at have så meget historie at bygge designet videre på.

Comments

31.07.2021 14:54

L.Gjelstrup

hvad hed den tøjbutik der for længe længe siden lå i Landemærket ? lå på venstre side og var så vidt jeg husker en butik med en lang facade

01.08.2021 18:11

Tommy Skov, redaktør

Det ligger udenfor mit område, men prøv kbhbilleder.dk søg butiksfacader og Landemærket. her er en del fotos, så måske....

27.03.2021 16:51

Mogens Christensen

Har Varehuset /Stormagasinet ANVA haft en afd, i Århus - Hvis hvor lå den så ?? Har der udover Salling , SBV og Magasin været andre butikker /kæder i byen de senet 80/90 år ?
MVH M.C

27.03.2021 18:53

Tommy - redaktør

Hej Mogens Daells Varehus Ryesgade 20, ANVA lå hvor der er Friis Shoppingcenter

21.10.2020 11:14

lennart birch

Jeg savner oplysninger om varehuset Bulldog der brændte i 1944 (Nørrebrogade 16) men de udgav kataloger helt op i 1950`erne...Hvor lå de efter brænden.....???

23.11.2020 19:16

Tommy - redaktør

Hej Lennart. send lige en mail til mig, så svarer jeg med oplysninger om varehuset Bulldog.
tommyskole@mail.dk

21.10.2020 14:48

Tommy - redaktør

Hej Lennart. Jeg kender ikke svaret og kun lidt til varehusets eksistens fra dengang, men har sat en mulig forbindelse til at finde svaret

14.10.2020 18:36

Bent Jensen

Super informativ side, med masser af info renationalisere omkring det gamle København og ditto Stormagasiner. ;# )

16.10.2020 13:55

T

Hej Bent. Tak for din ros. Jeg er ked af, at tilhørende billeder er slettet. Årsag finder du på forsiden af hjemmesiden. jeg arbejder p.t. med anden hjemmeside, det tager lang tid at overfø
re data

06.09.2018 18:52

Jette Skov

Har Fonnesbech haft forretning i Rødovre Centrum

07.09.2018 22:01

Tommy - redaktør af hjemmesiden

Nej, men måske efterkommere har været eller er ansat i en forretning m.m. i Rødovre Centret

13.02.2017 10:37

Annette Hansen

Jeg kan også huske MESSEN. Det lå på hjørnet af Købmagergade og Østergade. Jeg mener at det var det hjørne, der i fordums tid, hed Ranchs hjørne. Et rigtigt mødested for københavnerne.

10.03.2016 15:53

Aase Andreasen

Min mand og jeg kom forleden til at tale om, hvor mange stormagasiner, der var i København i vor barndom og ungdom. Så jeg blev glad for at finde denne side. Jeg var i lære i Illums modelsalon i 60-64

06.08.2015 00:10

Erna K Hansen realv 1941-1951

Tak for denne flotte side, yderst interessant at se de gode fotos af en svunden tid. Der har virkelig været mange fine stormagasiner i vores København
Mvh Erna