Klasselærer Frøkjær Jensen klar til det store slag men s Ole Lergren ser til