Fotoalbum

Ja, vi var en tur på Bornholm i 1962.
årgang 1957
det var tiden, hvor digital kameraerne var erstattet med et lille plastic kamera med 12 billeder i sort/hvid og hvor man skulle passe på med at filmrullen ikke fik for meget lys, så den var ubrugelig.
Ofte oplevede man billeder af dårlig kvalitet og iøvrigt blev der kun taget ganske få billeder, da prisen for fremkaldelsen var høj og kvaliteten middel eller derunder.


Vi havde en udmærket tur med tegnelærer Karl Heilesen og vores klasselærer og uddannet præst Frøkjær Jensen.


 

Rundkirken i Olsker


Vores klasse blev indkvarteret på en gård i Olsker og det var en speciel oplevelse at bo på en bondegård. Vi fik set en hel del af Bornholm og fik købt enten en Krølle Bølle trold eller en kopi af et silderøgeri, hvor man kunne placere en ildelugtende klump som blev antændt og røg steg op af skorstenen. En helt speciel oplevelse havde jeg, da jeg sammen med nogle få andre stod inde i svinestalden og pludselig hørte trin lige op over. Pludselig så vi en skikkelse falde ned fra loftet sammen med en større mængde hø. Det var Jørgen Højland som slap uden knubs men var måske ikke speciel pæn i tøjet bagefter. Se iøvrigt billede


Tommy


BESØG PÅ RISØ

I december måned 1966 kørte klassen i bus fra Bispebjerg skole til Risø, der ligger få kilometer fra Roskilde ud til fjorden. Det blev en spændende dag, hvor vi fik indtryk af et lukket miljø (naturligvis) med mangeartede opgaver.
Jeg har fundet denne artikel i skolebladet fra 1966/67 som jeg har kopieret

Tommy
 


BESØG PÅ ARBEJDERMUSEET

29. maj 2010 var vi en flok på 10 som besøgte Arbejdermuseet og desværre ikke kunne nyde en øl i cafeen, som var optaget af selskaber. Vi tog så ind på Det Hvide Lam, som er en af Danmarks ældste værtshuse . Herefter gik turen til Post -og Telegrafmuseet i Købmagergade og så en herlig frokost på toppen samme sted med fin udsigt ud over byens tage.

En rigtig rar og informativ dag blandt skolekammerater .

Arbejdermuseet i Rømersgade i København åbnede i 1983. Det blev etableret på initiativ af fagbevægelsen og flere græsrodsbevægelser. Arbejdermuseet har til huse i den tidligere Arbejdernes Forsamlingsbygning, der blev bygget af københavnske fagforeninger i 1879 (se Folkets hus). På den tid anså myndighederne fagforeninger for skadelige, og politiet forfulgte alle, der lagde hus til fagforeningsmøder. Derfor blev arbejderne i København nødt til at bygge deres egen bygning, som de finansierede med aktier á 10 kr.

Selvom bygningen i dag primært er ramme om museet, lægger det også hus til faglige møder, generalforsamlinger, høringer, kulturelle aktiviteter, fester osv. Bygningen blev fredet i 1983.

Museet indsamler oplysninger og genstande, der har relation til arbejdernes hverdagsliv siden industrialiseringens start. Disse oplysninger kan også være erindringer, hvor arbejdere fortæller om deres liv og vilkår. Flere forskningsprojekter har formet sig som dokumentation af samtidens boligkvarterer og arbejdspladser, f.eks. dagliglivet i et rækkehuskvarter i Rødovre og arbejdslivet i en havn.

Museet samarbejder med andre museer og institutioner om større forskningsopgaver. Det var f.eks. tilfældet ved dokumentationen af arbejdet på det nu nedlagte B&W skibsværft.


Tommy