Vi er ved at tilrettelægge stof om skolens inspektører gennem tiderne. Rasmus Jørgensen (1942-?), Johannes Fosmark, Niels Jørgen Nørgaard og Henrik Borre Larsen (inspektør på Bispebjerg Skole 1988-2008) er navnene på fire af skolens inspektører. Hvem var de øvrige?
Med stor hjælp fra Erna k. Hansen - årgang 1941 - ved vi nu hvem de øvrige inspektører var. Skolens første inspektør hed K A D Bonde og var inspektør fra 1912 til 1927. 
Jacob Løber efterfulgte K.A.D. Bonde som inspektør på Bispebjerg Skole. Jacob Løber var inspektør fra 1927-1942. Rasmus Jørgensen efterfulgte Jacob Løber og var inspektør fra 1942-1962. Herefter blev Johannes Fosmark inspektør indtil 1975/76. Fra 1976 til 1988 hed skolens inspektør Niels Jørgen Nørgaard. Jens Husum var iflg. Mai Andreasen inspektør i en kort periode. Sidste inspektør på Bispebjerg Skole var Henrik Borre Larsen, som var inspektør indtil 2008.
 

K.A.D. Bonde

1912-27

 

Jacob Løber

1927-42

 

Rasmus Jørgensen

1942- 62

 

Johannes Fosmark

1962-76

 

Niels Jørgen Nørgaard

1976-88

Jens Husum

 

foto mangler

Henrik Borre Larsen

1988-2008

 

Skolens inspektør   

1912 - 1927: K.A.D. Bonde Jeg ved ikke, hvad bogstaverne står for                                                    1927 - 1942 Jacob Løber var inspektør, da jeg startede i 1.c i 1941
                         Der var højtidelighed i Grundtvigskirken  v hans død.

1942 -  1962 Rasmus Jørgensen underviste os 1 år i regning i 1947
                     Han skrev i min poesibog: Altid frejdig naar du gaar. 
                                         Hvis nogen skrev fejl, sagde han: du bliver en pind til min ligkiste 

1962 - 1975/76    Johannes Fosmark 

     1976 -  1988        Niels Jørgen Nørgaard 

1988 - 2008      Henrik Borre Larsen      

De skoleinspektører, der har været i min skoletid, er Jacob Løber og Rasmus Jørgensen.
Bonde ved jeg intet om, og kan ikke finde oplysninger om ham, foto af ham er i 75 års jub. Posten
Et sted står der, at 1912-15 var det en friskole.
1913 Harald Smidt er lærer, i Jub.Posten skrives om en "lys Smidt" geografilærer, og
en "mørk Smidt" klasselærer. Synes jeg har set et "yngre foto" af N. J. Nørgaard, mailer det senere, hvis jeg finder det.

Venlig hilsen Erna K Hansen