REDAKTIONEN. 

Her er så redaktøren fra årgang 1957, som ihærdigt arbejder med nye historier og billeder fra din skoletid enten det drejer sig om skolen, nærmiljøet eller blot et "tidsbillede" med musik, mode, sociale forhold, kultur eller politik.

Det hele startede med opstart af en hjemmeside for min skoleklasse for ca 7 år siden. Derfor et særligt afsnit for min klasse. Så for ca 5 år siden blev det så til en ændring af hjemmesiden omfattende hele Bispebjerg og Utterslev skole. Hvordan arbejder jeg så med hjemmesiden, når tid haves ?

Jo, ofte forsøger jeg at bladre i "ide kataloget" for at finde nye/gamle historier frem. Det hjælper med artikler fra gamle aviser og skoleblade, internettet samt ikke mindst dine input.Tager mig så af dine gamle billeder og sætter siderne op og skifter placering og set-up på godt og skidt. Tager mig af en del mail-korrespondance og besvarer evt spørgsmål på mail og kommentarer i gæstebogen og i kommentarfeltet. Ser jeg noget interessant som har relation til hjemmesiden, ja så er det frem med mobilens kamera.

Jeg har gemt mange skolehæfter og blade fra skoletiden og supplerer ved at tage lidt rundt i div. antikvarbutikker og har en del tegneseriehæfter, ugeblade og gamle aviser samt musikblade fra 60'erne liggende.

En del husker mig fra 50'erne og 60'erne, hvor jeg boede på Tingskrivervej 16, st. og er efter flere flytninger idag bosat i Holbæk.

KONTAKT MIG PÅ MAIL: tommyskole@mail.dk

PENGE TIL HJEMMESIDEN.

Siden hjemmesidens start har der været omkring 1.300.000 klik. Rigtig mange af Jer har i positive vendinger skrevet, at I er meget tilfredse med hjemmesiden, hvilket jeg naturligvis er meget glad for. Man siger at lysten driver værket og lysten får et ekstra positivt skub med på vejen, når tiden bruges på at finde og få stof til nye artikler eller blot et herligt billede.Jeres positive respons har jeg også fået en del tilkendegivelser om økonomien til at drive hjemmesiden og ønsket om at give et lille økonomisk bidrag til fortsat at drive hjemmesiden, som til stadighed kræver mere plads og deraf større betaling til udgiveren.Jeg beklager mig absolut ikke. Den årlige betaling til udgiveren samt diverse domænenavne koster ca kr. 1500,00 hertil kommer andre omkostninger til kopiering(papir+toner) og i mindre omfang køb af div. gamle blade, porto mm, så samlet ca. kr. 2200,00 årligt.

Hjemmesiden er tænkt som et historisk mindesmærke fra din skoletid med omdrejningspunktet Bispebjerg -og Utterslev skole og håbet er, at hjemmesiden i fremtiden fortsat kan bestå til gavn for eftertiden. Hvis der så er en pose penge, hvis ingen ønsker at fortsætte redigeringen af hjemmesiden - ja, så er der stadig mulighed for, at hjemmesiden kan "leve" indtil, der forhåbentlig kommer en ny redaktion. Her er så en opfordring til dig, som synes at det er det rigtige, at give et bidrag til hjemmesidens ve og vel - et frivilligt bidrag "stort som LILLE".

Ingen navne bliver naturligvis nævnt her på siden, når indbetalingen finder sted.Du kan overføre dit frivillige bidrag til reg. nr. 8113 konto nr. 0007998777.

STOR tak for interessen med eller uden bidrag og husk, at hjemmesiden består så længe jeg sidder i redaktionen !!

Tommy

OBS ! ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE MED MIG OMKRING HJEMMESIDEN ????

Har du lyst og passer kemien mellem os, så søger jeg en sparringspartner som kan tage del i arbejdet med hjemmesiden. Lad os tage en snak om, hvormeget du har tid og lyst til at bidrage med. Kontakt mig på nedenstående mailadresse

tommyskole@mail.dk