Skolekøkkenet 1962
frivillig undervisning i madlavning.
frk Inge Carlsen - fru Gerdas Nymann Eriksen og fru Ella Rosenholm
Hvem er pigerne genkender du ??