Søren Gyldsø fritidshjemmet Ringertoften 1952
Søren gik på skolen 1951-1959 og sidste år 1959-60 på Grundtvig skolen